0
0

ОТО - Организация за Техническо Обслужване

ЯВЯВАНЕ ЗА ПОЛЕТ
РЕГИСТРАЦИЯ НА БАГАЖА
РЪЧЕН БАГАЖ
ОПАСНИ ТОВАРИ
СПОРТНИ ОРЪЖИЯ
МУНИЦИИ
ЗАГУБЕН ИЛИ ПОВРЕДЕН БАГАЖ
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ
ОТГОВОРНОСТ НА АВИОКОМПАНИЯТА ПРИ ПРЕВОЗ НА БАГАЖ
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СПОРТНИ ПОСОБИЯ
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЖИВОТНИ
УСЛУГИ ЗА БОЛНИ, ИНВАЛИДИ, МАЙКИ С ДЕЦА И БЪДЕЩИ МАЙКИ
ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА И НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА
МИТНИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ

ЯВЯВАНЕ ЗА ПОЛЕТ

Пътниците сe допускат до полет, ако представят при чекирането валидни документи за пътуване – самолетен билет ,паспорт, лична карта, виза. Комплектността на документите зависи от гражданството, което има пътника и направлението на полета.
Пътниците трябва да представят и необходимите документи при превозване на домашни любимци.
Децата и бебетата също трябва да имат необходимите документи за самоличност- личен паспорт/карта или да бъдат вписани в паспорта на родителя/настойника.

Чекирането на пътниците започва 2 часа и приключва 40 минути преди излитането на самолета по разписание.
Номерът на седалката се определя при чекирането.

РЕГИСТРАЦИЯ НА БАГАЖА
Включеният в цената на билета багаж е 20 кг за пътник (включително за деца и бебета). Безплатно се превозват детски колички, бъгита и детски седалки (подходящо опаковани), в багажните отделения. Нашите самолети не са пригодени за използване на детски седалки в пътническия салон. Всеки багаж трябва да е снабден с етикет, съдържащ името и адреса на пътника. Допълнителен багаж може да бъде предаден срещу заплащане - 3 €/кг. За Вашата лична сигурност и за безопасността на полета, не приемайте за пренасяне чужди вещи.
Пътниците сами носят отговорност относно надеждността за транспортиране без щети на регистрирания си багаж и неговото съдържание.
РЪЧЕН БАГАЖ
Като ръчен багаж, за сигурност и удобство на нашите пътници, на борда се допуска само един багаж с тегло до 6 кг и с размери, които не надвишават 55/40/20 см. Строго е забранено в ръчния багаж да има остри и режещи предмети, например ножове и ножици. Според приетите от Европейският Съюз /ЕС/ нови мерки за сигурност, се ограничават количествaтa течности, които можете да пренесете в ръчния си багаж през пунктовете за проверка. Мерките важат за всички летища на ЕС , както и за Норвегия , Исландия и Швейцария. Това означава, че Вие и Вашият ръчен багаж ще бъдете проверявани както за забранени предмети, така и за количествата течности , които носите. Тези мерки не ограничават в никакъв случай течностите, които може да закупите в магазините на летището, разположени след пунктовете за проверка , както и пакетирането на течности в багажа , който предавате за регистриране и превоз в багажниците на самолета.

Разрешава се да носите само малки количества течности в ръчният си багаж. Тези течности трябва да бъдат в самостоятелни опаковки с обем не повече от 100ml всяка и поставени в самозапечатващ се прозрачен плик за многократна употреба /виж снимката/. Общото количество на течностите в ръчния багаж не може да бъде повече от 1l.

Течностите , кремовете и геловете , които можете да пренасяте в ръчния си багаж , могат да бъдат:
 • вода , напитки , супи , сиропи
 • кремове , лосиони , олио, парфюми
 • паста за зъби , други пасти
 • гримове
 • гелове , включително за коса и душ гел
 • сапуни и други подобни производни с твърдо-течна консистенция
 • медикаменти , диетични и бебешки храни за ползване по време на пътуването.
Ако сте закупили на борда на самолета напитки , парфюми и др. и слизате като транзитен пътник, ще ви бъде предоставен самозалепващ се плик от екипажа. Така от пунктовете за проверка ще Ви допуснат обратно на борда с цялото закупено количество течности в запечатания плик.
ОПАСНИ ТОВАРИ
Забранено е вземането на опасни товари. Съгласно изискванията на Международната асоциация за въздушен транспорт /IATA/, за опасни товари се смятат:
 • Двигатели от всякакъв вид, включително и извънбордови (изключвайки ел.двигатели)
 • Чанти за документи и допълнително засекретени куфарчета с вградени алармени системи, литиеви акумулатори и пиротехнически материали
 • Експлозивни материали, фойерверки, факли, средства за светлинна и димна сигнализация
 • Съдове за сгъстени газове
 • Съдове с лесно възпламеняеми течности, напр. бензинови запалки(Zippos) или бензин за почистване, отоплителни течности, почистващи средства, разредители, лакове, лепила
 • Възпламеняващи се или лесно запалителни твърди материали - напр. кибритени клечки, субстанции, които имат способност да се самозапалват при допир с вода, самозапалващи се газове
 • Оксидиращи субстанции, напр. избелващ прах, супероксид
 • Отровни, задушливи или заразни субстанции, напр. живак, бактериални, или вирусни проби
 • Радиоактивни материали
 • Предизвикващи възпаления материали и киселини
 • Материали с магнитни свойства
По съображения за безопасност и сигурност, може да бъде извършено претърсване на багажа и без присъствието на пътника. Въздушният превозвач не носи отговорност за повреди причинени от претърсването, извършено от длъжностните лица на съответното летище или сканирането на багажа.
СПОРТНИ ОРЪЖИЯ
Спортни и ловни оръжия или предмети, които могат да бъдат употребени като такива, се чекират само като багаж за транспортиране в багажниците на самолета. Те трябва да са опаковани и осигурени против счупване и разкъсване (в опаковката от продажбата им).
Огнестрелните оръжия не бива да са заредени.
МУНИЦИИ
Забранено е вземането на муниции за огнестрелно оръжие в самолетния салон.
Максимално разрешеното за пренасяне в багажното отделение на самолета количество муниции е 5 кг на пътник.
Изключват се муниции с експлодиращи и предизвикващи пожар снаряди.
Мунициите трябва да са надеждно опаковани в кутии или кашони.
ЗАГУБЕН ИЛИ ПОВРЕДЕН БАГАЖ
Естествено, ние сме взели всички зависещи от нас мерки за сигурността на Вашия багаж. Ако все пак се стигне до повреждане или липса на багаж, обърнете се веднага след пристигането си на съответното летище към службата за загубени и повредени багажи / Lost and Found /. Там ще се изготви протокол за конкретния случай
Ние правим всичко възможно, за да бъде намерен и доставен багажът на съответния пътник.
ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
Всеки багаж, включително и ръчния ,трябва да бъде снабден с етикет съдържащ името и адреса на пътника.
Важни документи, ценни предмети и медикаменти носете в ръчния багаж.
Ръчният и чекираният багаж се подлагат на сканиране. Не се разрешава транспортирането на огнестрелни оръжия, остри предмети, опасни товари, опасни течности(включително запалки тип „Zippo»). Моля имайте предвид, че багажът Ви може да бъде проверяван и ръчно.
ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ

В случай, че Ви е отказан достъп на борда, или полетът, за който имате валидна резервация, е анулиран, или закъснява най-малко с два часа, авикомпанията, чрез своите представителства или агенти по наземно обслужване, ще предостави на всички пътници подробна информация за техните права за компенсация, в зависимост от дистанцията на полета, и допълнителното обслужване, което им се полага, в съответствие с Регламент /ЕС/ No 261/2004.

По-подробна информация, и органа в съответните страни членки, контролиращи спазването на Регламент /ЕС/ No 261/2004 ще намерите на:
http://apr.europa.eu/

Бланката на EC за подаване на жалби ще намерите на:
http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/complain_form/eu_complaint_form_bg.pdf

ОТГОВОРНОСТ НА АВИОКОМПАНИЯТА ПРИ ПРЕВОЗ НА БАГАЖ
По принцип, Вие носите пълна отговорност за своя ръчен багаж и личните си вещи. Отговорността на авиокомпаниите за багажа на пътниците е законово регламентирана. Ние Ви препоръчваме да застраховате багажа си преди пътуването, както и ако е възможно, машинно да го опаковате на съответното летище.

Пътниците не бива да пренасят чупливи предмети или нетрайни продукти, скъпи вещи, например пари, бижута, благородни метали, скъпоценни камъни, лаптопи, фотоапарати, мобилни телефони или други електронни устройства, ценни книжа (акции, сертификати т.н.) или други ценности, документи, образци, документи за самоличност,домашни ключове, лекарства или течности в чекирания багаж.Съветваме нашите пътници да пренасят изброените предмети и документи в ръчния си багаж. Ако все пак Вашия регистриран багаж съдържа някои от тези предмети и документи,ние няма да носим отговорност за тяхната загуба, унищожаване, забавяне или увреждане. Някои летища могат да имат допълнителни ограничения за пренасяне на предмети. В такива случаи се спазват правилата на съответното летище.

Моля да имате предвид, че е необходимо да заявите липсата или повредата на Вашия багаж още на летището в службата за рекламация на багажи /Lost and Found/ Липсата или повредата на багажа си можете да обявите в писмена форма и по-късно,в рамките на законовите срокове. В такъв случай трябва да се докаже, че нередностите са възникнали по време на Вашия полет.
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СПОРТНИ ПОСОБИЯ

Ние превозваме на всеки пътник по една от долу описаните спортни принадлежности /мах.20кг./ по всички дестинации без такса /както в еднопосочни, така и в двупосочни полети/. За всеки допълнителен спортен багаж се заплаща - 3 €/кг.

Спортен багаж Указание Регистриране
Пособия за голф опаковани да
Колело опаковано в кашон или куфар да
Пособия за гмуркане без бутилката със сгъстен въздух; фенера за подводно гмуркане трябва да се превозва като ръчен багаж да
Сърф с платно опакован да
Сърф в найлонова или друга подобна опаковка с извадена перка да
Хвърчило опаковано, мах. дълго 3.50 м. да
Парапланер опакован в чанта да
Ски/чифт/
Сноуборд
опаковани да
Сгъваема лодка сгъната и опакована; канута и други лодки не се превозват да
Фън и боди борд опакован, мах.3 кг. не
Скейборд опакован не

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЖИВОТНИ
Транспортиране на домашни любимци със самолет е допустимо, ако са спазени изискванията за здравословно състояние на животното и се представят пред граничните и митническите служби необходимите документи.
 • Кучета и котки до 8 кг (включително клетката/чантата) могат да летят в салона за пътници.
 • В интерес на всички пътници е да допускаме ограничен брой дребни животни. Клетката с животното се разполага на пода. Клетката с максимални размери 55/40/23 см трябва да е закупена от специализираните магазини, с цел осигуряване необходимия комфорт за животното; тя трябва да е с възможност за заключване и да не създава условия за замърсявания около себе си.
 • Птици, зайци, хамстери или морски свинчета, за съжаление, не можем да транспортираме в самолета заедно с пътниците.

Домашни животни Указание Такса Регистриране
Домашни любимци - куче или котка до 8 кг. /вкл. чантата или клетката/ В клетка с мах. размери 55х40х23 см, съобразена с нуждите на животното / процепи за въздух и подаване на вода, заключваща се/ без такса да

Пътниците могат да транспортират по един домашен любимец в кабината на самолета.

Авиокомпания "Българиан Еър Чартър" не предоставя клетки за транспортиране на домашни животни. Те се закупуват от специализираните магазини за домашни животни.

Регистрация

Регистрация може да се направи в представителството ни в Берлин на факс: +40 30 88487818 от 09.00 - 18.00 часа или E-mail:info@bgaircharter.eu. Последният срок за регистриране е 2 /два/ работни дни преди полета до 11.00 часа.

УСЛУГИ ЗА БОЛНИ, ИНВАЛИДИ, МАЙКИ С ДЕЦА И БЪДЕЩИ МАЙКИ
 • Ние правим всичко възможно , за да облекчим пътуването на болните и инвалидите. За хората със затруднено движение запазваме места, които ги улесняват при качване и слизане, както и при ставане по време на полета. Резервацията на тези места, както и за придружаващите ги лица, става без доплащане.
 • Деца, болни и инвалиди не се чекират в зоните на аварийните изходи.
 • Майки с деца се чекират на редове 1-5
 • Собственият инвалиден стол на пътника се пренася без допълнителна такса в багажното помещение. Ползващият инвалиден стол се чекира както всички пасажери до 90 мин преди излитане. Електрически инвалидни столове със сухи батерии (акумулатори) се транспортират, ако:
  • Кабелните връзки са изолирани от акумулатора.
  • Полюсите на акумулатора са изолирани.
  • Акумулаторът е монтиран постоянно на инвалидния стол.
 • Електрически инвалидни столове с течни акумулатори от съображения за сигурност не се транспортират.
 • Основно изискване за транспортиране на ранен или болен пасажер с болнична носилка е наличността на удостоверение за пригодност за полет (MEDA) от лекар-специалист и наличието на седалков капацитет. По правило запитването за вграждане на носилката би трябвало да стане чрез организацията по пътуването, осигурителния институт или спасителната компания.
 • По време на последните 4 седмици от бременността (по правило това е от 35-тата седмица нататък), не бива да се транспортират бъдещи майки. За периода преди това, няма определени изисквания или ограничения. Препоръчваме Ви преди полета да се консултирате с наблюдаващия лекар.
ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА И НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦА

За да се избегнат здравословни проблеми, ние препоръчваме да не се предприема пътуване на новородени бебета до 14 дневна възраст. Бебетата(до2г.) пътуват в скута на своя родител/настойник или лицето, което ги придружава. Те нямат право на собствена седалка.

Деца на възраст между 5 и 12г. могат да пътуват с нашата авиокомпания като непридружени, при условие, че авиокомпанията е уведомена предварително и е потвърдила пътуването на малолетните или непълнолетни лица.

Деца на възраст между 5 и 12г. се считат за непридружавани и ако лицето, което ги придружава е под 16-годишна възраст.

Данните за лицето, което ще посрещне детето на летището-крайна цел на пътуването, трябва да бъдат предадени при чекирането. Родителят/настойникът или лицето, което изпраща детето, трябва да чака на летището до излитането на самолета.

МИТНИЧЕСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ

При преминаване на държавната граница, пътникът може да внася и изнася вещи, които по вид, количество и стойност не са от търговски характер. Това не включва обекти, които пътниците носят със себе си за персонална употреба и консумация.

ЗА ПЪТНИЦИ ПЪТУВАЩИ ОТ/ЗА СТРАНИ ОТ ЕС

Според Регламент (ЕО) № 1889/2005Г. на Европейския Парламент и действащото българско законодателство:

 • Местни и чуждестранни физически лица внасят и изнасят парични средства в размер на 10 000 евро или повече (или тяхната равностойност в лева и друга валута), като задължително попълват валутна митническа декларация.
 • При износ на суми над 25 000 лева (или тяхната равностойност в друга валута) от физическите лица се изисква документ от НАП за не дължими данъци и деклариране произхода на паричните средства.
 • Местни и чуждестранни физически лица могат да внасят свободно:
  • Бижута и аксесоари от злато и платина - до 60 гр.
  • Бижута и аксесоари от сребро - до 300 гр.
  • Злато на слитъци и златни монети - до 37 гр.

ЗА ПЪТНИЦИ ПЪТУВАЩИ ОТ/ЗА СТРАНИ ИЗВЪН ЕС

Пътниците, пристигащи от страни извън ЕС съгласно Регламент № 918/83 на ЕС не декларират внасяните стоки с нетърговски характер с обща стойност до 175 Евро.

Допуска се безмитен внос за лично потребление на всеки пътник до следните количества:

 • тютюневи изделия
  • 200 къса цигари или
  • 100 пурети/пури с мах тегло 3 гр. на всяка или
  • 50 пури или250 гр. тютюн за лула
 • алкохол и алкохолни напитки
  • спиртни напитки с алкохолно съдържание над 22% - 1 л
  • спиртни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 22% пенливи вина, ликьорни вина - 2 л
  • парфюми - 50 гр.
  • тоалетни води - 0. 25 л
 • За медикаменти в количества, които съответстват на личните нужди, пътниците следва да пазят митническата декларация до следващото преминаване на границата.

ПОДЛЕЖАТ НА ЗАБРАНИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И СПЕЦИФИЧЕН КОНТРОЛ:

 • оръжие, боеприпаси, взривни вещества
 • силно действащи или отровни вещества
 • наркотични, упойващи, психотропни вещества
 • защитени видове животни и растения, съгласно вашингтонската конвенция
 • предмети с историческа, археологическа и художествена стойност

В страните от Европейската общност е забранен вноса на продукти от животински произход , освен ако те не са представени за ветеринарен контрол на граничен инспекционен пункт - това е във връзка със заплахата от шап и други заразни болести по добитъка. За по-подробна информация – Регламент от 01.05.2009 на Европейската Комисия.

За актуална митническа информация, моля, обръщайте се към съответните служители.
Валута и валутни закони
Валутната единица на Република България е Български лев, или BGN.

1 български лев = 100 стотинки
1 български лев = 0.51 Евро