0
0

ОТО - Организация за Техническо Обслужване

Самолетният парк се състои от 10 самолета MD-82 и 4 самолета Airbus А320. Всичките самолети са оборудвани в пълно съответствие с изискванията на EASA и ICAO